Έργα του μαθήματος της Τεχνολογίας 2017

SAM_3338

 

Τα έργα των μαθητών που δημιούργησαν οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2016-2017.