Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου μας!!

 

03sun1-master768Εγκρίθηκε η αίτηση του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου με κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA101-035912 και τίτλο “Διεθνοποίηση και Καινοτομία” για την επιμόρφωση τριών εκπαιδευτικών του σχολείου μας, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το εγκεκριμένο σχέδιο αφορά το σχολικό έτος 2017-2018.

Χώρες υποδοχής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών θα είναι η Φινλανδία και η Εσθονία. Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν διότι είναι οι κορυφαίες χώρες στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης μέχρι σήμερα. Η Φινλανδία έχει καλή φήμη ως χώρα με τα άριστα αποτελέσματα στο διαγωνισμό PISA επί πολλά έτη. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ το 2014 τα σχολεία στη Φινλανδία ήταν τα παραγωγικότερα στον κόσμο. Και επίσης στην “Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 2015” του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ η Εσθονία και η Φινλανδία είναι πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα στην κατάταξη βάσει 34 δεικτών ποιότητας για την επένδυση πόρων και χρόνου στην εκπαίδευση.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (Βαθμολογία: 94,41 / 100)  από την αρμόδια επιτροπή του ΙΚΥ ήταν πολύ ενθαρρυντικό για το σχολείο μας, το οποίο έχει θέσει ως προτεραιότητά του την ευρωπαϊκή ανάπτυξη του και την προώθηση της καινοτομίας.

Μέσα στους στόχους του προγράμματος είναι το σχολείο μας να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, την οργάνωση της διδασκαλίας και να διερευνήσει πώς η αίθουσα διδασκαλίας μετατρέπεται σε ζωντανό οργανισμό και να γίνει δημιουργική και αποτελεσματική μέσα στον χώρο της ΕΕ.

Το σχολείο μας θέλει να επιτύχει ένα υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων για το προσωπικό του.