Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων της Α τάξης

Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων των μαθητών της Α τάξης.

Η διευθύντρια καλωσόρισε τους γονείς και κηδεμόνες και τους ενημέρωσε για τη λειτουργία του σχολείου μας. Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν οδηγίες για τα διδασκόμενα μαθήματα και για τις δραστηριότητες του σχολείου. Τέλος, οι γονείς ενημερώθηκαν από την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και την επόμενη ημερομηνία εκλογών.