Συμμετοχή του σχολείου μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Κώδικα 2018

Η εβδομάδα του κώδικα της ΕΕ είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει να φέρει τον κώδικα και την ψηφιακή παιδεία σε όλους με τρόπο διασκεδαστικό και συναρπαστικό.

Η εβδομάδα του κώδικα της ΕΕ είναι ένα κίνημα εθελοντών που γιορτάζει τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία μέσω προγραμμάτων προγραμματισμού και άλλων τεχνολογικών δραστηριοτήτων. Η ιδέα είναι να καταστεί ο προγραμματισμός περισσότερο κατανοητός, να γίνει αντιληπτό στους νέους, τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους πώς θα μπορούν να περιγράφουν  τις ιδέες τους με κώδικα, να απομυθοποιηθούν αυτές οι δεξιότητες και να βρεθούν άνθρωποι με κίνητρο μαζί για να μάθουν.

Από το 2013, η πρωτοβουλία Code Week διοργάνωσε περισσότερα από 33.000 συμβάντα κωδικοποίησης σε +50 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Το 2016, συμμετείχαν σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι. από τα οποία το 46% ήταν κορίτσια ή γυναίκες.  Ο στόχος είναι να φτάσει το 50% όλων των σχολείων στην Ευρώπη μέχρι το 2020.

Το σχολείο μας με τις καθηγήτριες Πληροφορικής κ. Π. Γιαννούλη και κ. Μ. Νομικού συμμετέχει, όπως κάθε χρονιά, και στην φετινή Εβδομάδα του Κώδικα με το πρόγραμμα “Γράφουμε κώδικα παίζοντας! Παίζουμε γράφοντας κώδικα!” με κωδικό cw18-oO45a, από 15 Οκτωβρίου έως 19 Οκτωβρίου 2018.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου σε προγραμματιστικες δραστηριότητες μέσα στο μάθημα της Πληροφορικής.
Θα χρησιμοποιηθούν δραστηριότητες χωρίς υπολογιστές για να εισαχθούν οι μαθητές στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και διάφορες πλατφόρμες για να προγραμματίσουν τον υπολογιστή με παιγνιώδη τρόπο κατά τη διάρκεια του μαθήματος της πληροφορικής.
Κάθε τάξη θα έχει διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με το μαθησιακό της υπόβαθρο.