Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για το έργο ‘Be-twin us: Our Webmag’!!

Τα τελευταία χρόνια στο 1 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπονούνται έργα e-Twinning. Μια σημαντική διάκριση, η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, ήρθε να επιβραβεύσει την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς μας αυτής. Αφορά στο έργο ‘Be-twin us: Our Webmag’ που εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 από τους  μαθητές των προχωρημένων τμημάτων Αγγλικών της Γ΄ Γυμνασίου υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους κ. Κριεμάδη Αγγελικής και με συνεργάτες τους ένα ιταλικό σχολείο, το Instituto Statale του Mansue , κοντά στο Treviso της βόρειας Ιταλίας.
Αποτελούσε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με μηνιαία τεύχη που συντάχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών, ως ένα εναλλακτικό εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι η δράση e-Twinning αποτελεί την κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη και παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε, να συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέες, να εργαστούν σε ομάδες ενώ παράλληλα εξασκούν τις ικανότητες τους στη Γλώσσα και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Οι Ετικέτες Ποιότητας του eTwinning χορηγούνται από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης στους καθηγητές και μαθητές που έχουν υλοποιήσει άριστα eTwinning έργα. Υποδηλώνουν ότι το έργο ανταποκρίνεται σε ορισμένα εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και αποτελεί δημόσια επιβεβαίωση τόσο της αφοσίωσης του σχολείου στην ποιότητα όσο και του βαθμού στον οποίο είναι ανοιχτό στη συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για αυτή τους τη διάκριση!

Η Διευθύντρια του Σχολείου,
Μαρία Κορομπίλη.