Το Ναύπλιο του 19ου αιώνα… σήμερα

Η εργασία των μαθητών του Γ5 για το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας για το σχ. έτος 2011-2012.