Ενημέρωση ΥΠΑΙΘ για τη Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την παρακάτω εγκύκλιο μας ενημερώνει ότι:

“…. για τους/τις μαθητές/τριες που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές με SARS-COV-2, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ όπως επικαιροποιείται κάθε φορά, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ημερομηνία επιστροφής τους, εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα.”

Την εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.