Αιτήσεις για ενισχυτική διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Η ενισχυτική διδασκαλία κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας των σχολείων θα πραγματοποιείται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται σε αυτή τη σελίδα και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση του Γυμνασίου μέχρι την Τετάρτη 2/12/2020 στο email του σχολείου.

Από το 1ο Γυμνάσιο Νυπλίου