Αναστολή λειτουργίας των τμημάτων Α3 και Α4

Σύμφωνα με τη με αρ. 597/25-02-2021 απόφαση του Δ/ντή της ΔΔΕ Αργολίδας, κου Β. Πολύδωρου, ανακοινώνεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των τμημάτων Α3 και Α4 του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, από 25/02/2021 έως και 10/03/2021, λόγω επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος Covid19  σε μαθητή του σχολείου.
Τα παιδιά των ανωτέρω τμημάτων δεν θα προσέρχονται στο σχολείο και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Webex.
Το πρόγραμμα μαθημάτων και το ωράριο είναι αυτό που ακολουθούμε στο σχολείο ξεκινώντας στις 8:10 πμ.

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου