“Ιστορίης Περιήγησις”

ip_afisa_0

Από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 έως και 31 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου το Πρόγραμμα “Ιστορίης Περιήγησις”, το οποίο προσέφερε στο νομό μας το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας.
Το πρόγραμμα είναι μια επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της .

Με το Πρόγραμμα Ιστορ?ης Επ?σκεψις το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει, μέσω εποπτικών μαθημάτων  πυκνής  στόχευσης, να φέρει τους  εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τους τρέχοντες  προβληματισμούς  και  τις  νέες  κατευθύνσεις  της  Ιστορίας (έννοια  των θεσμών ? του έθνους ? της κοινότητας ? της ταυτότητας / ιστορία των ηλικιακών φάσεων ? του φύλου ? της οικογένειας ? του περιβάλλοντος ? των νοοτροπιών κλπ)? να καταδείξει την ιστορικότητα των εννοιών με βάση τις οποίες συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες?να συνεξετάσει την ελληνική ιστορία με την ιστορία όμορων ή μη λαών? να παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους? να αναδείξει τις διαδρομές και τις κατασκευές της μνήμης? να εκθέσει τις πρακτικές της προφορικής ιστορίας.

Τα μαθήματα καλύπτουν ευρείες θεματικές ενότητες όπως: Ο αρχαίος κόσμος: Ανατολή ? Ελλάδα ? Ρώμη / Ο Βυζαντινός κόσμος και οι γείτονές του / Ο δυτικός κόσμος στους Μέσους και Νεότερους  χρόνους / Η Οθωμανική ιστορία:  από  το  οθωμανικό  εμιράτο  στην  προσπάθεια  εκσυγχρονισμού μιας αυτοκρατορίας (14ος αι.  ? αρχές 20ού αι.) / Ο Νέος Ελληνισμός υπό τους Λατίνους και τους Οθωμανούς (13ος19ος αι.): θεσμοί, ιδεολογίες, ταυτότητες, πολλαπλές πραγματικότητες / Η ελληνική ιστορία στον μακρό 19ο αιώνα: εθνικές στοχεύσεις, κοινωνικές ανατροπές και πολιτικοί θεσμοί / Διασπορά, μετανάστευση, προσφυγιά: οι Οδύσσειες του Ελληνισμού (15ος?20ός αι.) / Ο ελληνικός 20ός αιώνας: ελπίδες και συγκρούσεις στην εποχή των άκρων / Τομές και ωσμώσεις στην Παγκόσμια Ιστορία.

Παράλληλα  με  την  κεντρική  ιστορική  προβληματική,  στα  μαθήματα  γίνεται προσπάθεια  να αναδειχθούν  οι  αισθητικές  αναζητήσεις  και  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  των  διαφόρων  μορφών  της τέχνης της κάθε εποχής.

Η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας και μπορείτε να τη δείτε στη σελίδα των Αργολικών Ειδήσεων.