Υπεύθυνοι τμημάτων

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων για το σχ. έτος 2020- 2021 είναι οι παρακάτω:

Α1 –

Α2 –

Α3 –

Α4 –

Α5 –

Β1 –

Β2 –

Β3 –

Β4 –

Γ1 –

Γ2 –

Γ3 –

Γ4 –

Γ5 –