Υπεύθυνοι τμημάτων

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων για το σχ. έτος 2021- 2022 είναι οι παρακάτω:

ΒΟΥΤΣΕΛΑΚΟΥ Π. Α1
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΥ ΖΩΗ Α2
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α3
ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α4
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Α5
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β1
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Ε. – ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ Β. Β2
ΚΡΙΕΜΑΔΗ Α. – ΚΕΣΚΙΝΗ Ε. Β3
ΜΑΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β4
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β5
ΚΑΠΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ1
ΓΚΙΟΛΑ ΣΟΦΙΑ Γ2
ΤΑΥΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ3
ΣΚΑΛΙΔΗΣ – ΟΡΦΑΝΟΥ Γ4
ΤΣΙΡΜΠΑ ΣΤ. – ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ Μ. Γ5
ΛΑΖΑΡΙΝΗ Γ. – ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ. Γ6