Η Διεύθυνση

Για το σχολικό έτος 2021 – 2022 Αναπληρώτρια Διευθύντρια του σχολείου είναι η κ. Μαρία Νομικού (ΠΕ86 Πληροφορικής).

Υποδιευθυντές είναι οι:
1. Δημήτριος Καλκανάκος (ΠΕ83 Ηλεκτρολόγος ΑΣΕΤΕΜ)
2. Ιωάννης Γαληνός (ΠΕ01 Θεολόγος)