Η Διεύθυνση

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του σχολείου είναι η κ. Μαρία Νομικού (ΠΕ86 Πληροφορικής).

Υποδιευθυντής είναι ο:
1. Δημήτριος Καλκανάκος (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγος ΑΣΕΤΕΜ)