Η Διεύθυνση

Διευθύντρια του σχολείου είναι η κ. Μαρία Κορομπίλη (ΠΕ02 Φιλόλογος).

Υποδιευθυντές είναι οι:
1. Μαρία Νομικού (ΠΕ86 Πληροφορικής)
2. Δημήτριος Καλκανάκος (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγος ΑΣΕΤΕΜ)