Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου και οι αντίστοιχες ώρες που είναι διαθέσιμοι για το σχ. έτος 2021 – 2022 προκειμένου να ενημερώσουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους θα αναρτηθούν εδώ σύντομα.