Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας είναι υπό αναθεώρηση και διαβούλευση με τους μαθητές και θα αναρτηθεί σύντομα.

 

Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας 

Η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πλαισίου λειτουργίας του σχολείου μας σε θέματα συμπεριφοράς , καταπολέμησης του εκφοβισμού και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας αποτελούμενη από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής το διευθυντή και τους υποδιευθυντές είναι υπεύθυνη για να ελέγχει όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πολιτική ψηφιακής ασφάλειας του σχολείου.

Οι οδηγίες προς τους μαθητές του σχολείου είναι σαφής και αφορούν στα παρακάτω θέματα.

Χρήση αφαιρούμενων συσκευών

 • Επιτρέπεται η χρήση αφαιρούμενων συσκευών (κάρτες μνήμης flash, φορητοί σκληροί δίσκοι, CD, DVD και USB sticks) μόνο όταν είναι απαραίτητο για τις εργασίες του σχολείου. Οδηγίες  χρήσης δίνονται στους μαθητές κατά την ώρα του μαθήματος της Πληροφορικής
 • Τα αφαιρούμενα μέσα πρέπει να ελέγχονται από τους ίδιους του μαθητές από λογισμικό προστασίας για ιούς (antivirus) για να αποφευχθεί η μόλυνση του συγκεκριμένου υπολογιστή ή ακόμα και του τοπικού δικτύου.
 • Οι υπολογιστές του σχολείου και του εργαστηρίου είναι εξοπλισμένοι με το απαραίτητο λογισμικό antivirus για την προστασία τους. Ο υπεύθυνος καθηγητής του εργαστηρίου Πληροφορικής είναι αυτός που ενημερώνει τους υπολογιστές του εργαστηρίου με το κατάλληλο λογισμικό.

 

Προστασία ευαίσθητων δεδομένων

 • Οι κωδικοί του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν διανέμονται μεταξύ μαθητών ούτε μεταξύ των καθηγητών.
 • Κατά την χρησιμοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων Web 2.0 οι μαθητές πρέπει να κάνουν έξοδο (sign out) μετά το πέρας της εργασίας τους.
 • Οι browsers έχουν τις απαραίτητες παραμέτρους για να μην κρατάνε το  ιστορικό περιήγησης και τους χρησιμοποιούμενους κωδικούς των μαθητών. Ο υπεύθυνος καθηγητής τους εργαστηρίου Πληροφορικής φροντίζει για τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

 

Προστασία από κακόβουλο λογισμικό

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να κατεβάσουν εκτελέσιμα αρχεία στους υπολογιστές του εργαστηρίου ούτε να προσπαθήσουν να στήσουν νέο λογισμικό.
 • Ο υπεύθυνος καθηγητής του εργαστηρίου Πληροφορικής φροντίζει να δίνει μόνο τα απαραίτητα δικαιώματα στους χρήστες του εργαστηρίου δημιουργώντας διαβαθμισμένα προφίλ χρηστών.
 • Εάν οι μαθητές εντοπίσουν κάποιο παράξενο αρχείο ή εφαρμογή σε υπολογιστή του σχολείου τότε πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τον υπεύθυνο καθηγητή του εργαστηρίου.

 

Ασφαλείς κωδικοί

 • Όπου χρειάζεται να δημιουργήστε κωδικό , αυτός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 6(έξι) χαρακτήρες και να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και σημεία στίξης.
 • Εάν πρέπει να γράψετε τον κωδικό σας κάπου, αυτός θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από την συσκευή  που δίνει πρόσβαση και να μην είναι σε ένα μεμονωμένο χαρτάκι.

 

Χρήση κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών

Το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) του σχολείου μας δεν είναι προσβάσιμο για κινητά τηλέφωνα των μαθητών ούτε και από τα κινητά των καθηγητών, μόνο από τα laptop και τους απομακρυσμένους υπολογιστές του σχολείου
Το πρωτόκολλο για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο είναι πολύ αυστηρό και βασίζεται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και περιέχει ξεκάθαρες κατευθυντήριες οδηγίες για την κατοχή, τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο και τις συνέπειες παραβίασής της.
Η χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι εποικοδομητικά ενσωματωμένη στο σχολικό πρόγραμμα και γίνεται όταν παρίσταται ανάγκη κατά την υλοποίηση προγραμμάτων (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning). Οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν χρήση των κινητών τους τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκτός εάν παραστεί ανάγκη ή η χρήση τους σχετίζεται με την υλοποίηση κάποιας δράσης. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς είναι απολύτως ενήμεροι για τις πολιτικές αναφορικά με την κατοχή και χρήση κινητών στο χώρο του σχολείου, ενώ από το προσωπικό του σχολείου εφαρμόζεται μία αυστηρή διαδικασία για τη διαχείριση παραβιάσεων της πολιτικής για τα κινητά και την κατάσχεση τους.
Συγκεκριμένα:

 • Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο καθώς και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εορτών.
 • Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου, ενημερώνεται ο διευθυντής, στον οποίο ο μαθητής δίνει το τηλέφωνο κατά την προσέλευση στο σχολείο ενώ το παίρνει κατά την αποχώρησή του στο σχόλασμα.
 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο γίνεται μόνο όταν και εφόσον υπάρχει ανάγκη και με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση προγραμμάτων (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning)
 • Σε περίπτωση που μαθητής φέρει τηλέφωνο στο σχολείο, αυτό κρατείται από το διευθυντή, γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ενημερώνεται ο κηδεμόνας για να παραλάβει ο ίδιος το τηλέφωνο από το σχολείο.

 

Προσωπικά δεδομένα

Ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής, είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση και την ανάρτηση των νέων του σχολείου στο διαδίκτυο και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές από το Υπουργείο παιδείας για τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές και η ευρύτερη σχολική κοινότητα είναι ενημερωμένοι και η πολιτική του σχολείου τους υπενθυμίζεται τακτικά με τη χρήση και της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Γονικής Συγκατάθεσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Το σχολείο μας χρησιμοποιεί ειδικά έντυπα συναίνεσης τα οποία μοιράζει στους γονείς προς υπογραφή κατά την έναρξη προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Όλη η κοινότητα του σχολείου, μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι σχετικά με τις φωτογραφίες και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν δημοσιεύει στα προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και στοιχεία των μαθητών.

Συγκεκριμένα:

 • Ο κάθε εκπαιδευτικός που υλοποιεί προγράμματα (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+,eTwinning) είναι υποχρεωμένος να διανείμει στους μαθητές το σχετικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης για τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς δε συναινούν στη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο των παιδιών τους, ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να το λάβει υπόψη του κατά την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.
 • Συστήνεται στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να μη διατηρεί στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και στοιχεία των μαθητών.
 • Συστήνεται στους εκπαιδευτικούς να μην εμπλέκονται σε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία έχουν λογαριασμό στο χώρο του σχολείου
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αναπαράγουν υλικό που έχει δημιουργηθεί στο σχολείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν λογαριασμό
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής υποστεί διαδικτυακή απειλή ή προσβολή καλείται να ενημερώσει τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης ή τη διεύθυνση του σχολείου.

 

Ενσωμάτωση της ψηφιακής ασφάλειας στο σχολικό πρόγραμμα

Η ψηφιακή υποδομή είναι επαρκώς ασφαλής γιατί υπαγόμαστε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο φιλτράρεται,

Η ψηφιακή ασφάλεια διδάσκεται στο σχολείο μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning) . Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας έχουν επιμόρφωση στην ψηφιακή ασφάλεια,. Το σχολείο μας δεν παρέχει υποστήριξη στους μαθητές μας για την ψηφιακή ασφάλεια και σε χρόνο εκτός σχολικού ωραρίου.

Συγκεκριμένα:

 • Ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής διδάσκει θέματα ψηφιακής ασφάλειας κατά τη διάρκεια του μαθήματός του
 • Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων αναφέρονται σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας στους μαθητές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων (σχολικών  δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning)  ανάλογα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων και όταν χρησιμοποιούνται ψηφιακά μέσα.
 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι για την πολιτική χρήσης εικόνων, μουσικής και βίντεο από το διαδίκτυο ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιείται υλικό που δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα (όταν αυτό είναι εφικτό γίνεται χρήση μουσικής και εικόνων που είναι παραγωγή εκπαιδευτικών ή και των μαθητών του σχολείου μας).

 

Πληροφορίες για τους γονείς

Οι γονείς ενημερώνονται σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας με την αποστολή της έγγραφης δήλωσης γονικής συγκατάθεσης σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ οι μαθητές μας εμπλέκονται στη διανομή μηνυμάτων για την ψηφιακή ασφάλεια προς τους γονείς.