Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ                                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται  με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας (εκτός από τις περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ).

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.

Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Κάθε μαθητής/μαθήτρια οφείλει:

α) να συμβάλλει με την προσοχή, την επιμέλεια, και τη συμμετοχή του στην ομαλή και  αποτελεσματική   διδακτική   πράξη,   τηρώντας  τους  βασικούς  κανόνες λειτουργίας της σχολικής τάξης: Δηλαδή:

  • Κατανοεί τον εαυτό του ως ισότιμο μέλος της μαθητικής κοινότητας τον τμήματος του, σκοπός της οποίας είναι η πρόοδος στη γνώση, η ψυχοπνευματική ανάπτυξη και η κοινωνική εξέλιξη όλων των μαθητών. Δημιουργεί φιλικές σχέσεις που διαπνέονται από αλληλοσεβασμό και κατανόηση και χαρακτηρίζονται από ευγένεια και ειλικρίνεια.
  • Δεν παίρνει αυθαίρετα το λόγο, αλλά μόνο αφού τον ζητήσει με ανάταση του χεριού και του δοθεί από τον καθηγητή του.
  •  Δε διακόπτει τον καθηγητή του ή το συμμαθητή του, αν μιλάει, παρά μόνο αν είναι πολύ αναγκαίο. Κανονικά περιμένει να τελειώσουν, και μετά ζητά το λόγο.
  • Ενδιαφέρεται για το μάθημα και δεν παραμελεί τη μελέτη, τις ασκήσεις και τις εργασίες που του ανατίθενται. Να ζητά τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς  του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει απορίες για το μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις ή διευκρινίσεις. Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (ωριαίο διαγώνισμα , τεστ). Να προτείνει τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος. Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν.
  •  Να πειθαρχεί στις παρατηρήσεις και τις παραινέσεις των καθηγητών.
  •  Να φοιτά ανελλιπώς και να παρακολουθεί καθημερινά το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και να ενθαρρύνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών να συμμετέχει σε κάθε σχολική δραστηριότητα (εορτές, εκδηλώσεις, παρελάσεις, περιπάτους, αθλητικές εκδηλώσεις, κ.λ.π.).

β)  Να είναι υποψήφιος για το μαθητικό συμβούλιο του τμήματος του και για το 15μελές του σχολείου του. Να βοηθά το μαθητικό συμβούλιο της τάξης του να εκπληρώνει τους σκοπούς του και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του και με τις αποφάσεις του 15μελούς.

γ)  Να συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για κάθε ζήτημα της σχολικής και μαθητικής ζωής.

δ) Να τηρεί τη σειρά του στο κυλικείο χωρίς να βρίζει, να σπρώχνει και να ασχημονεί. Όταν χτυπήσει το κουδούνι για την είσοδο στις τάξεις δεν ψωνίζει, ακόμα κι αν περίμενε αρκετή ώρα χωρίς να εξυπηρετηθεί.

ε) Να προσέχει ώστε η εξωτερική του εμφάνιση να είναι φροντισμένη και ευπρεπής (χωρίς έξωμα μπλουζάκια ή «καυτά» σορτς).

στ) Απαγορεύεται στους μαθητές το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου και έξω από τις εισόδους.

ζ) Απαγορεύεται η χρήση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών.

Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση από  διδασκομένου μαθήματος, αποβολή εκ των μαθημάτων από μία έως και πέντε ημερών και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος) και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τη Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων κάθε μορφής βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά. Κάθε μαθητής/τρια δεν ενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο τους συμμαθητές του, δεν τους αποδοκιμάζει, δεν τους ειρωνεύεται, δεν τους εκνευρίζει και γενικά δεν τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Αντίθετα φροντίζει, όσο μπορεί, να νιώθουν άνετα και ευχάριστα.

Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. Μπορούν οι μαθητές/τριες, είτε μέσω των μαθητικών συμβουλίων, είτε με αυτοδημιούργητες σχολικές ομάδες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να πραγματοποιούν κοινωνικές,  πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και να επιδίδονται σε κάθε άλλη δημιουργική δραστηριότητα με την έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Το Σχολείο βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

Ποιότητα του σχολικού χώρου

Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι των αιθουσών, των εργαστηρίων, του προαύλιου, της σχολικής περιουσίας, διαμορφώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Για αυτό ο/η μαθητής/ τρια οφείλει να προστατεύει την περιουσία του σχολείου, να μην την καταστρέφει και να μη ρυπαίνει τα θρανία, τις αίθουσες και γενικότερα το σχολικό χώρο. Η κλοπή οποιουδήποτε αντικειμένου, σε όποιον κι αν ανήκει, αποτελεί παράπτωμα. Ιδίου βαθμού παράπτωμα θεωρείται και η ηθελημένη φθορά ή βλάβη σε ξένη περιουσία. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, Αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το σχολικό έτος 2020-2021.