Εγγραφή μαθητών/τριών στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Με την Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α με αρ. πρωτ. 129116/Δ2/09-11-2023, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν τα παιδιά τους να εγγραφούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση άμεσα στο Σχολείο ηλεκτρονικά ή με τη φυσική τους παρουσία.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και
Αγγλικά
(Δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλων των παραπάνω μαθημάτων).