Η Διεύθυνση

Διευθύντρια:

Δρ Σοφία Κουτσιούρη (ΠΕ02 Φιλόλογος)

Υποδιευθυντές:

1. Αικατερίνη Καρυώτου (ΠΕ02 Φιλόλογος)

2. Δημήτριος Παπακωνσταντίνου (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής)