Ώρες ενημέρωσης γονέων

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου και οι αντίστοιχες ώρες που είναι διαθέσιμοι για το σχ. έτος 2023 – 2024, προκειμένου να ενημερώσουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους  αναρτώνται εδώ.