Τοποθεσία

Το σχολείο μας βρίσκεται στην οδό Παπακωνσταντίνου και Παραλιακής Ναυπλίου – Ν. Κίου