Υπεύθυνοι τμημάτων

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων για το σχ. έτος 2023 – 2024 είναι οι παρακάτω:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α1 ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α3 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Α4 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Β1 ΝΙΚΟΛΑΚΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β2 ΠΙΤΣΑΣ Ι. – ΜΠΕΚΟΣ Χ.
Β3 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Β4 ΜΟΥΣΟΥΡΑ Τ. – ΝΤΟΚΟΣ Γ.
Β5 ΚΑΡΑΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Γ1 ΒΟΥΤΣΕΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γ2 ΤΣΙΡΜΠΑ Σ. – ΤΖΕΛΕΠΗΣ Σ.
Γ3 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Ν. – ΜΑΡΓΑΡΗ Σ.
Γ4 ΓΚΙΟΛΑ ΣΟΦΙΑ
Γ5 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ