Κατηγορία: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Κοινοποιούμε την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2022-2023) Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕκπαιδευτικούΈργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)Σχολική Μονάδα: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 0201010Σχολικό Έτος: 2022 – 2023 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΚαταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά …

Συνέχεια ανάγνωσης

Εσωτερική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (σχ. έτος 2021 – 2022)

Κοινοποιούμε την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022).

Εσωτερική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (σχ. έτος 2020 – 2021)

Κοινοποιούμε την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021).