Κατηγορία: Ανακοινώσεις Εκδρομών

Δημοσίευση ανακοινώσεων για τις εκδρομές σύμφωνα με το ΦΕΚ 2769.

Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκ. στη Θεσσαλονίκη μετά από επαναπρόσκληση

Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκεψης Θεσσαλονίκη και Επαναπρόκληση

Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκεψης Στρασβούργο

Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκεψης Στρασβούργο και Επαναπρόκληση

Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκεψης Σικελία και Επαναπρόσκληση

Πράξη αξιολόγησης Εκπ. Επίσκεψης Ιωάννινα 5/5/2022 έως 8/5/2022

Αξιολόγηση Προσφορών εκπ. επίσκεψη στην Επίδαυρο

ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ με Προσφορές

Πράξη Αξιολόγησης εκπ. επίσκεψη Ουγγαρία μετά από επαναπρόσκληση

ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ μετά από επαναπρόσκληση

Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκεψη Ουγγαρία και επαναπρόσκληση

ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ και επαναπρόσκληση

Πρόσκληση για εκπ. επίσκεψη στη Χαλκίδα

ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΟΥΡ ΓΡΑΦ 2018-2019

Φόρτωση περισσότερων