Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκεψης Στρασβούργο και Επαναπρόκληση