Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκεψης Σικελία και Επαναπρόσκληση