Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκ. στη Θεσσαλονίκη μετά από επαναπρόσκληση