Υποδομές

Το σχολείο διαθέτει:

Δύο (2) εργαστήρια Φυσικών Επιστημών
Ένα (1) εργαστήριο Πληροφορικής
Μία (1) αίθουσα Μουσικής – Βιβλιοθήκη
και μεγάλο αύλειο χώρο