Αξιολόγηση προσφορών εκπ. επίσκεψης Θεσσαλονίκη και Επαναπρόκληση