Ενημέρωση Γονέων Α΄ Τάξης

Την Τετάρτη 27/9, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών της Α΄ Τάξης από τη Διεύθυνση και εκπαιδευτικούς του Σχολείου. Συζητήθηκαν ζητήματα φοίτησης, αξιολόγησης, τήρησης των κανόνων κ.ά., και παρουσιάστηκαν οι υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες δράσεις του Σχολείου (συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, υλοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων, λειτουργία ομίλων κ.ά.), Η συμμετοχή των γονέων ήταν πολύ ικανοποιητική. Ευχόμαστε αυτή η πρώτη συνάντηση να αποτελέσει την αρχή μιας γόνιμης και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ του Σχολείου και των γονέων.